ข้อมูลเกี่ยวกับ ThaiCoop

        ThaiCoop.com  เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจสำหรับกิจการของสหกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ของ บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE SYSTEMS CO.;LTD)  ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์  ซึ่งบริษัทได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีระบบที่สามารถใช้งานต่างๆของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร 

        นอกจากนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจจากด้านขบวนการสหกรณ์ โดยมีการปรับปรุงและคัดเลือกเนื้อหาที่มีสถิติผู้เข้าสูงในช่วงระยะเวลาที่่ผ่านมา เช่น ผลประกอบการที่ดีเด่นของสหกรณ์ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข่าวสารด้านสหกรณ์

Isocare systems